Първо четката после валяка

Първо четката после валяка

Не забравяйте преди да започнете боядисването да използвате четка с високо качество, за да минете всички ъгли покрай тавана и первазите. Това са областите, които валякът не може да покрие. Използвайте валяка след като сте нанесли боя с четката по всички ъгли, това ще направи боядисването с валяка по-лесно за вас.